.
Select Page

Svet staršev

Če načrtuješ za eno leto, posej žito. Če načrtuješ za deset let, posadi drevo. Če načrtuješ za prihodnost, vzgajaj mladino.

Pristojnosti sveta staršev – izvleček predpisov s področja vzgoje in izobraževanja, ki opredeljujejo delo sveta staršev.
Svet staršev Osnovne šole Brezovica pri Ljubljani:

Tina Fujs, predsednica

Ana Rijavec, podpredsednica MAŠ

Tamara Pešec, podpredsednica POŠ

Predstavniki staršev v svetu zavoda:

Miha Homar

Damjan Kmetič

Maja Stebernak

Predstavniki staršev v upravnem odboru šolskega sklada:

Saša Selan

Tatjana Poplas

Anka Zorko

Niko Bernard

Predstavniki staršev v prehrambeni komisiji:

Maja Stebrnak

Nikolina Mudronja

Andreja Torlak

Delovna skupina za prometno varnost na šolskih poteh:

Miloš Markič, predsednik

Svet staršev OŠ Brezovica je član Aktiva svetov staršev ljubljanskih osnovnih šol (ASSLOŠ). Preko ASSLOŠ je svet staršev OŠ Brezovica povezan tudi v Zvezo aktivov svetov staršev Slovenije (ZASSS). ZASSS je član mednarodne organizacije staršev European Parents Association (EPA).

  • Bojana Bajec, predstavnica sveta staršev OŠ Brezovica v ASSLOŠ
  • Mojca Gabrovšek, namestnica predstavnice sveta staršev OŠ Brezovica v ASSLOŠ
Seznam članov sveta staršev za šolsko leto 2022/2023
RAZRED IME IN PRIIMEK predstavnika IME IN PRIIMEK namestnika
1. a Nikolina Mudronja Petra Robenik
1. b Mateja Žitko Monika Rozman
1. c Klemen Ramoveš Jovan Pavičević
1. g Tamara Pešec Andreja Dragovan
1. h Mateja Ferenčak Ula Koprivec
2. a Petra Kermavnar Andreja Čuden Slana
2. b Tjaša Rode Barbara Cencelj Lukašev
2. c Katarina Žakelj Govekar Saša Širca
2. g Tatjana Poplas Urška Čuden
3. a Igor Abram Kaja Lenič
3. b Jana Vidovič Martina Šušteršič
3. c Nina Jerčič Grošić Gordana Kovačević
3. g Ana Petelinc Edina Redžić
4. a Aleš Hrobat Brigita Horvat
4. b Tina Troha Mojca Trkman
4. c Tadej Žnidaršič Marko Zidarič
4. d Tina Lavrič Nikolina Mudronja
4. g Mirko Strle Maja Koprivšek
5. a Marjeta Gornik Sojer Jože Meglič
5. b Ana Rijavec Teja Skrt
5. c Fatima Duratović Tomaž Kek
5. g Maja Vidmar Andreja Torlak
6. a Karmen Novak Breda Vidmar Mandič
6. b Tina Fujs Ana Kovačič
6. c Metka Marušič Lucija Kokelj
6. d Urška Pikec Vesel Vesna Perko
6. e Grega Bernard Kristina Rihtar
7. a Bojana Bajec Sian Hasanović
7. b Sonja Cekova Stojanoska Tinka Hribar
7. c Tatjana Mrkšić Klemen Ravnikar
7. d Petra Pirnat  
8. a Ada Pirš Apolonia Štembal
8. b Sonja Japelj Yeling Chen
8. c Petra Dominić Špelič Fatima Duratović
8. d Matija Batagelj Martina Jularić
8. e Maja Stebrnak Karmen Rode
9. a Kristina Rihtar Oliver Milinčič
9. b Aleš Pregl Maja Stebernak
9. c Hana Strbad Ines Velkavrh
9. d Gregor Rakar  
Zapisniki sveta staršev:
Zapisnik 1. seje Sveta staršev OŠ Brezovica pri Ljubljani dne 22. 9. 2022
Zapisnik 3. redne seje Sveta staršev OŠ Brezovica pri Ljubljani dne 26. 5. 2022
Zapisnik 2. redne seje Sveta staršev OŠ Brezovica pri Ljubljani dne 7. 3. 2022
Zapisnik 1. izredne seje Sveta staršev OŠ Brezovica pri Ljubljani dne 15.11.2021
Zapisnik 1. seje Sveta staršev OŠ Brezovica pri Ljubljani dne 22.9.2020
Zapisnik 2. seje Sveta staršev OŠ Brezovica pri Ljubljani dne 11.2.2020
Zapisnik 1. seje Sveta staršev OŠ Brezovica pri Ljubljani dne 26.9.2019
Zapisnik 3. seje Sveta staršev OŠ Brezovica pri Ljubljani dne 11.6.2019
Zapisnik 2. seje Sveta staršev OŠ Brezovica pri Ljubljani dne 18.2.2019
Zapisnik 1. seje Sveta staršev OŠ Brezovica pri Ljubljani dne 24.9.2018
Zapisnik 3. seje Sveta staršev OŠ Brezovica pri Ljubljani dne 6.6.2018
Zapisnik 2. seje Sveta staršev OŠ Brezovica pri Ljubljani dne 7.3.2018
Zapisnik 1. seje Sveta staršev OŠ Brezovica pri Ljubljani dne 28.9.2017
Zapisnik 1. seje Sveta staršev OŠ Brezovica pri Ljubljani dne 28.9.2016
Zapisnik 2. seje Sveta staršev OŠ Brezovica pri Ljubljani dne 24.2.2016
Zapisnik 1. seje Sveta staršev OŠ Brezovica pri Ljubljani dne 24.9.2015
Zapisnik 3. seje Sveta staršev OŠ Brezovica pri Ljubljani dne 3.6.2015
Zapisnik 2. seje Sveta staršev OŠ Brezovica pri Ljubljani dne 17.3.2015
Zapisnik 1. seje Sveta staršev OŠ Brezovica pri Ljubljani dne 25.9.2014
Zapisnik 3.  seje Sveta staršev OŠ Brezovica pri Ljubljani dne 3.6.2014

 

 

Dostopnost