.
Select Page

110 let POŠ

 

Vse se je začelo, ko so se vaščani v začetku 20. stoletja začeli potegovati za svojo šolo v Notranjih Goricah. Ta je bila let 1902 tudi ustanovljena. Najprej so učenci hodili k pouku v najete prostore, leta 1905 pa je bila na mestu, kjer je šola danes zgrajena nova stavba. Število učencev je iz  leta v leto naraščalo, posledično se je dozidavala tudi šolska zgradba. Največ učencev je bilo v šolo vpisanih v šolskem letu 1939740, ko jih je bilo kar 193.

Šola je ves čas živela z utripom kraj. Sodelovala je na raznih proslavah, kjer so se predstavili razni krožki. Nekateri so se dejavnosti, ki so jih vzljubili v šoli, gojili tudi kot odrasli. Notranjegoriška šola je v stodesetih leti doživela veliko nadgradenj. Nekatere so vidne na stavbi, druge pa v delovanju šole. Zadnjo veliko spremembo je šol doživela leta 2003, ko je pričela z izvajanjem devetletnega programa.

Po vseh teh letih na šolskih hodnikih še vedno odmeva razigran pogovor osnovnošolcev, v učilnicah pa vsako leto znanje, veščine in spretnosti pridobivajo nove generacije otrok.

Dostopnost