.
Select Page

Vpis v srednjo šolo

Karierno svetovanje 2022/23

 

Devetošolci uspešno oddali prijave na srednje šole

Naši devetošolci so letos izbrali kar 30 različnih srednjih šol, skoraj vsi so svojo srednjo šolo izbrali v Ljubljani.

KAM SO SE VPISALI LETOŠNJI DEVETOŠOLCI

Do 24.4.2023 se vsak učenec lahko pozanima in na srednji šoli preveri, kako uspešen je bil v primerjavi z ostalimi vrstniki, ki so izbrali isti program. Pred tem nas zagotovo zanima stanje prijav, ki bo na voljo od 7.4.2023 od 15.00 ure dalje in se bo dnevno osveževalo. Stanje najdemo na spodnjem naslovu pod zavihkom Prosta mesta, stanje prijav in vpisa v srednje šole. Nekatere srednje šole bodo tudi na svoji spletni strani objavile natančno stanje prijav s točkami, zato je smiselno preveriti najprej tam.

STANJE PRIJAV

Če ocenimo, da bi bilo bolje prijavo prenesti na drug program, lahko to naredimo do 24.4.2023. Postopek prenosa prijave je podrobneje opisana tukaj, pri tem pa potrebujemo izpolnjeno izjavo o prenosu prijave .

 »Postopek prenosa prijav bo tako tudi letos potekal elektronsko, in sicer kandidati v primeru, če se bodo odločili za prenos prijave, to storijo tako, da na izbrano srednjo šolo, kjer so oddali prvotno prijavnico, na elektronski naslov svetovalnega delavca oziroma na poseben elektronski naslov, ki ga je šola ustvarila v ta namen, posredujejo skenirano / fotografirano izjavo o prenosu prijavnice, podpisano s strani kandidata in starša (objavljena je na spletni strani), v kateri pisno zaprosijo, da v njihovem imenu svetovalni delavec odjavi kandidata na programu, za katerega je oddal prvotno prijavnico, in jo posreduje na drugo šolo, kamor bi želel kandidat prenesti prijavo.«

Ko se bo izteke rok za prenos prijav, bodo učenci prijavnice obdržali na izbrani srednji šoli in se do konca šolskega leta potrudili, da bodo ponosni tudi na letošnje rezultate.

Vsem devetošolcem želimo čim manj potreb po prenosu prijav in srečno pri naslednjih korakih.

Lidija Pečjak Zgonc, šol. psih. 

 


 

Karierno svetovanje zajema svetovalno delo z učenci, svetovalno in posvetovalno delo s strokovnimi delavci šole, svetovalno delo s starši, sodelovanje z zunanjimi sodelavci in vodstvom šole. V okviru številnih predmetov spoznavanje poklicnega področja poteka znotraj pouka in tudi izven, svetovalna služba pa se s kariernim svetovanjem aktivno vključuje v delo z učenci od 7. razreda.

V 7. razredu je karierna orientacija bolj informativne narave, da se učenci spoznajo s tem področjem in dobijo najosnovnejše informacije. V 8. razredu se podrobneje seznanijo z vsemi institucijami in spletnimi stranmi, kjer lahko pridobijo koristne informacije. Zlasti aktivno pa karierna orientacija poteka v 9. razredu, ko se morajo učenci zaključnih razredov odločiti za nadaljnjo izobraževalno pot. Poleg kariernih uric se z učenci informiramo, razmišljamo, spoznavamo tudi preko različnih testov, ki jih skupaj opravljamo, prav tako pa preko dogodkov, ki se jih udeležimo, razvijamo svojo karierno pot.

V okviru karierne orientacije z učenci  v sodelovanju z okoliškimi osnovnimi šolami obiščemo Tržnico poklicev. Na šoli imamo za to posebej namenjeno oglasno desko, kjer učenci najdejo vse aktualne informacije, letake srednjih šol, prav tako pa aktualna obvestila objavljamo tudi na šolski spletni strani pod zavihkom Vpis v srednje šole, tako da so pomembne vsebine dostopne tudi staršem.

 Lidija Pečjak Zgonc, šolska psihologinja

 

Pomembni datumi za devetošolce v letu 22/23

 16. 01. 2023 Razpis za vpis v SŠ
17. 02. in 18. 02. Informativni dnevi v SŠ
 02. 03. Prijave k preizkusu posebnih nadarjenosti, spretnosti…
10. do 20. 3. Opravljanje preizkusov posebnih nadarjenosti, znanja in spretnosti ter ugotavljanje izpolnjevanja posebnega vpisnega pogoja kandidatov za športne oddelke programa Gimnazija
→  27.03. Posredovanje potrdil o opravljenih preizkusih in izpolnjevanju športnih pogojev
→  03. 04. Oddaja prijav za vpis
07.04. do 16.00 Javna objava številčnega stanja prijav – internet
  24.04.  do 14.00 Zadnji rok za prenos prijave na drugo šolo
 24.05. Javna objava omejitev vpisa in sprememb obsega razpisa
16. do 21. 06. do 14.00 Vpis oz. izvedba 1. kroga izbirnega postopka – vpisani
  21.06. do 15.00 Objava spodnjih mej 1. kroga in rezultatov 1. kroga izbirnega postopka in seznanitev z možnostmi za 2. krog
 23.06. do 15.00 Prijava kandidatov, ki se niso uvrstili v 1. krog, za 2. krog izbirnega postopka
 29.06. do 15.00 Objava rezultatov 2. kroga izbirnega postopka
  30.06. do 14.00 Vpis kandidatov, ki so bili uspešni v 2. krogu izbirnega postopka
→ 03.07. do 15.00 Objava še prostih mest za vpis
  … In vpis na ta prosta mesta do 31. 8. 2023
 

Na spletni strani VPIS V SREDNJO ŠOLO  je celoten Razpis za vpis v srednje šole (celotna Slovenija), kjer so med drugim predstavljene tudi vrste srednješolskih izobraževalnih programov, splošni in posebni pogoji za vpis, postopki prijave in vpisa, merila za izbiro v primeru omejitve vpisa in druge pomembne informacije.

Na povezavi SREDNJEŠOLSKI VPISNIK se nahaja Srednješolski vpisnik 2023. Devetošolci jih bodo v tem tednu prejeli tudi v fizični obliki.

V njem najdemo številne za devetošolce in starše pomembne in hkrati zanimive informacije v povezavi z vpisom v srednje šole, npr. seznam srednjih šol po regijah, razlike med posameznimi srednješolskimi  programi, koristni napotki pred vstopom v srednjo šolo, informacije o štipendijah ipd. V drugem delu vpisnika najdemo več informacij in nasvetov o informativnih dnevih, vajeništvu, deficitarnih poklicih, štipendijah, dijaških domovih.

Prijetno branje.

Lidija Pečjak Zgonc


Informativni dnevi

 

Letos imamo srečo, saj bodo informativni dnevi znova potekali na srednjih šolah.

Informativni dnevi na srednjih šolah in dijaških domovih bodo letos potekali:

  • v petek, 17. 02. 2023 , ob 9. in 15. uri in
  • v soboto, 18. 02. 2023, ob 9. uri.

Učenci si tako lahko ogledate kar 3 šole, priporočam pa vam, da izkoristite vse možne termine, saj so informacije iz prve roke vedno zelo dobrodošle.

Dodatne informacije o izvedbi informativnega dneva za posamezne šole v osrednjeslovenski regiji se nahajajo prilogi, ravno tako pa si lahko te informacije ogledate tudi na spletni strani Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport: https://www.gov.si/teme/vpis-v-srednjo-solo/.

 Devetošolci/devetošolke imate torej v petek, 17. 02. 2023pouka prost dan.

Izkoristite priložnosti za spoznavanje srednjih šol, zbrano poslušajte in pogumno sprašujte oz. zaprosite za dodatna pojasnila.

Želim vam, da prost dan dobro izkoristite in da se iz njega vnete polni zanimivih in uporabnih vtisov.

Lidija Pečjak Zgonc, šolska psihologinja

Dostopnost