.
Vodstvo
Ravnateljica 

Meta Trček

Šolska ulica 15

 

Pomočnica ravnateljice

Barbara Kavčnik Rogelj

Šolska ulica 15

 

Pomočnica ravnateljice

Barbara Benčina

Šolska ulica 15

 


 

Vodja POŠ

Danila Grebenc Brezočnik

Podpeška cesta 390

 

Administracija

Tajništvo

Jana Lukan

Barbara Sojer

 

Računovodstvo

Vanja Felicijan

Urška Geržina

Strokovni delavci
IME IN PRIIMEK DELOVNE NALOGE
Petra Medja Učiteljica RS, kolesarski izpit
Lucija Mesarič Učiteljica RS
Marjeta Leskovec Učiteljica RS
Andreja Mudronja Učiteljica RS
Klaudija Pahor Učiteljica RS
Špela Delux Učiteljica RS
Mojca Pišljar Učiteljica RS
Irena Kosanc Učiteljica RS
Karmen Penko Učiteljica RS
Sabina Kuntarič Učiteljica RS
Alenka Kavčič Učiteljica RS
Matevž Kraševec Učitelj RS
Ellen Šerjak Učiteljica RS
Polona Jerkič Učiteljica RS, kolesarski izpit
Teja Oblak Miklavčič Učiteljica RS
Bojana Svete Učiteljica RS
Majda Černigoj Učiteljica RS, OPB
Marija Modic Učiteljica RS
Erika Burger Učiteljica RS, OPB
Miha Skopec Učitelj RS
Vaniya Manevski Učiteljica RS, kolesarski izpit
Diana Drobnič TJA 1. r., 2. r., 3. r.
Irena Sbil TJA 4. r., 5. r.
Ksenija Kuhar Čakš OPB
Barbara Muhič OPB, GEO
Ana Novak Velkavrh OPB
Nika Bošnjak OPB, DSP
Mateja Veber OPB
Nada Jurčič OPB, 5. r.
Milena Černigoj OPB
Nina Kostrevc OPB
Barbara Cerkovnik OPB, DSP, JV
Tina Šulak OPB, laborant
Špela Klančar MAT, RAČ, ROID
Maja Hladnik MAT, RAČ, ROID
Renata Brajer ŠPO, izvedba kolesarskega izpita
Blaž Zazvonil ŠPO
Alenka Kos ŠPO
Iztok Kšela ŠPO
Stojan Možina MAT
Andreja Dobnikar SLO
Elizabeta Rus/Urša Krvina SLO
Darja Jakomin SLO
Špela Čekada Zorn SLO
Melita Sodnik ZGO, DKE, OPB
Polonca Raušl knjižničarka
Zdenka Ivančič SLO, knjižničarka
Nataša Intihar Klančar TJA
Tina Račnik TJA
Barbara Cajnar NI,TJA
Marjana Hvalec TJA
Alenka Doria Peternel FIZ, MAT
Marija Bregar MAT
Ana Krušič MAT
Mateja Šebenik NAR, BIO, GOS
Marjeta Cvetko NAR, BIO, GOS
Marija Premrl KEM, BIO, NAR
Tatjana Šušteršič BIO, GOS
Simona Susman ZGO
Marija Lavrič GEO
Simona Žagar Cvitič TIT, LUM
Pavla Suhadolnik TIT
Mihaela Pristavec Košuta LUM
Valentina Ugovšek GUM, OPZ, MPZ
Andreja Mantel/Teja Kavčič Manfreda ŠP
Maja Novljan svetovalno delo, DSP
Lidija Pečjak Zgonc svetovalno delo, DSP
Ana Senegačnik Kurnik DSP, JV
Barbka Klenovšek DSP, JV
Irena Božič DSP, JV
Suzana Mikelj DSP, OPB, JV
Mateja Juranovič DSP, JV
Nadja Vulić DSP, JV
Žiga Drvarič DSP, OPB
Maruša But Merhar SLJ, OPB
Barbara Žaler Černe  
Peter Žun  

 

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

   Podružnična šola Notranje Gorice

 

IME IN PRIIMEK DELOVNA NALOGA
Alenka Pirnat OPB
Danila Grebenc Brezočnik Učiteljica RS
Irena Sbil Učiteljica RS
Klara Perme Učiteljica RS
Majda Lugarič Učiteljica RS
Saša Žagar Učiteljica RS
Teodora Edita Jesih Učiteljica RS
Tina Svete OPB
Urška Bačar Učiteljica RS
Goranka Žnidar Dečman Učiteljica RS
Mojca Žakelj OPB
Maša Toplak OPB
Vesna Pregelj/Ana Sternen svetovalno delo, DSP
Irena Sbil TJA 4. in 5.r, NIP NE
Diana Drobnič TJA  1. in 3.r
Tehnično osebje
IME IN PRIIMEK DELOVNA NALOGA
Andreja Berlec kuharica
Antonija Novak kuhinjska pomočnica
Bernarda Jamnik čistilka
Bojan Raušl hišnik
Darinka Artač čistilka
Emina Libić čistilka
Fani Artač kuhinjska pomočnica
Janez Kršinar hišnik
Janja Brčan kuharica
Janja Tomc vodja šolske kuhinje, kuharica
Jelica Trček čistilka
Jožica Smole/Andreja Kogovšek čistilka
Martina Jesenovec kuhinjska pomočnica
Martina Koritnik čistilka POŠ
Simona Miklošič kuhinjska pomočnica
Slavica Hrka kuharica POŠ
Tanja Krnc kuharica POŠ
Valerija Plahanc čistilka
Vesna Maček čistilka
Zunanji sodelavci
IME IN PRIIMEK NAZIV  
Zdenka Vončina logopedinja DSP – zunanja sodelavka, Zavod za gluhe in naglušne
Sara Češarek tiflopedagoginja DSP – zunanja sodelavka, Zavod za slepo in slabovidno mladino
Anja Bečaver tiflopedagoginja DSP – zunanja sodelavka, Zavod za slepo in slabovidno mladino

 

Dostopnost