.
Select Page

Šola

    

Podružnična šola Notranje Gorice je podružnica OŠ Brezovica pri Ljubljani. Stoji ob vznožju barjanskega osamelca hriba Plešivica, s čudovitim razgledom na Ljubljansko barje in najvišji vrh Krim. Je ena večjih podružnic, saj jo v šolskem letu 2021/2022 obiskuje 132 učencev, ki so razporejeni v šest oddelkov razredne stopnje in pet oddelkov podaljšanega bivanja. V stavbi gostuje tudi manjša enota Vrtcev Brezovica z dvema oddelkoma.

Za vsestranski razvoj in dobro počutje naših otrok skrbi 14 strokovnih delavk, med katerimi sta tudi svetovalna delavka in knjižničarka. Za našo zdravo prehrano poskrbita kuharici, za urejeno šolo pa čistilka.  Za lepo vzdrževano stavbo se trudi naš hišnik. Vsi skupaj strokovno in z občutkom nudimo našim učencem varno, vzpodbudno in prijetno okolje za razvoj njihovih interesov in sposobnosti. Tako jim v času pouka in tudi izven njega ponujamo različne dejavnosti s področja kulture, športa, naravoslovja in računalništva.

Skozi vsa leta je šola spreminjala svojo podobo, se dograjevala, obnavljala, širila in opremljala z najsodobnejšimi pripomočki za potrebe pouka. V letu 2018 je bila deležna energetske prenove in s tem pridobila sodoben način ogrevanja, lepšo in energetsko varčno fasado, nove sanitarije in prezračevalni sistem.  V neposredni bližini šole pa je v tem letu zrasla tudi nova enota Vrtcev Brezovica, kar je šolo in vrtec povezalo v prijeten mali center vzgoje in izobraževanja.

Organizacija dela v šolskem letu 2022/2023

Oddelek Število učencev Učitelj
1.G 17 Saša Žagar Učiteljica RP, vodja podružnice
Danila Grebenc Brezočnik, II. strokovna delavka
1.H 17 Urša Rožmanc, učiteljica RP
Mateja Veber, II. strokovna delavka
2.G 15 Klara Perme, učiteljica RP, TJAP, TJA
2.H 16 Urška Bačar, učiteljica RP
3.G 25 Ellen Šerjak, učiteljica RP
4.G 27 Klemen Čretnik, učitelj RP, TJA
1.G, 1.H, 2.H   Tina Češek Grmek, učiteljica TJA
3.G    Mojca Meznarič, učiteljica TJA
4.G   Irena Sbil, učiteljica NIP_NI
SVETOVALNA  DELAVKA, UČITELJICA DSP    Ana Sternen
RAČUNALNIČAR
   Peter Kolar
KNJIŽNIČARKA   Polona Raušl
OPB1 21 Tina Češek Grmek
OPB2 23 Tina Svete
OPB3 21 Elizabeta Vovko
OPB4 25 Jaka Zalaznik, učitelj ŠPO
OPB5 26 Alenka Pirnat
Kuharici   Slavica Hrka in Fani Artač
Čistilka   Vesna Maček
Hišnik   Janez Kršinar

 

 

Dostopnost