.

TABOR PRIJATELJSTVA 6. razredi

TABOR PRIJATELJSTVA 6. razredi Za naše šestošolce v septembru in začetku oktobra potekajo Tabori prijateljstva po posameznih oddelkih. Učenci skupaj z razredniki in svetovalno službo spoznavajo in gradijo razredno skupnost ob spoznavnih, povezovalnih,...
Dostopnost