.

Učbeniki

UČNO GRADIVO

UČBENIKI, DELOVNI ZVEZKI in ŠOLSKE POTREBŠČINE

 

Spoštovani starši!

Objavljamo sezname učbeniških kompletov za posamezni razred (učbeniki, delovni zvezki in šolske potrebščine), ki jih bodo za svoje delo potrebovali vaši otroci.

Tudi v  prihodnjem šolskem letu bo osnovna šola omogočila vsem učencem, da si iz učbeniškega sklada brezplačno izposodijo učbenike.

Učencem 1., 2. in letos še 3. razredov ministrstvo financirana nakup učnega gradiva v celoti, zato ga bo zanje nabavila šola, dobijo pa ga v začetku septembra.

Učenci, katerih starši se boste odločili za brezplačno izposojo učbenikov v učbeniškem skladu, bodo letos prejeli učbenike v šolski knjižnici v mesecu septembru, ob izteku šolskega leta (konec junija) pa jih bodo morali vrniti šoli. V primeru, če bo kakšen učbenik uničen ali pa ne bo vrnjen, boste morali ob koncu šolskega leta poravnati stroške odkupa.

Ker bomo zagotovili učbenike za vse učence, vam ni potrebno izpolnjevati naročilnice. V kolikor pa boste učbenike kupili sami, si oglejte seznam učbenikov, ki jih bomo uporabljali.

Lepo vas pozdravljamo.

Zdenka Ivančič,

upravljavka učbeniškega sklada


Učbeniki

Delovni zvezki 1. – 3. razred

Dostopnost