+386 1 292 72 00 | fax: +386 1 365 55 39 info@os-brezovica.si

Mednarodna konferenca

Strokovna konferenca z mednarodno udeležbo:

ŠOLSKI HODNIKI, ŽIVLJENJSKI PREMIKI

Festival pozitivne psihologije in pozitivne edukacije v šolah

 

OŠ Brezovica pri Ljubljani, 28.10.2019 (med jesenskimi šolskimi počitnicami)

 

Cilji konference

Cilj srečanja je združiti učitelje, ravnatelje, strokovnjake, šole, starše, učence in druge, ki želijo bolje spoznati prednosti pozitivne edukacije in deliti svoje izkušnje. Pomemben del srečanja namenjen spodbujanju sodelovanja in deljenja izkušenj in dobrih praks, zato bodo osrednje naloge srečanja:

 

 • predstavitev možnosti, ki jih pozitivna psihologija in pozitivne edukacija ponujata šolam,
 • omogočiti strokovnim delavcem predstavitev in izmenjavo dobrih praks v šolah.

 

Vizija konference

Z izobraževanjem pedagoških delavcev in izmenjavo dobrih praks za uspešno vključevanje znanj in strategij s področja pozitivne psihologije v vsakdanjo pedagoško prakso želimo prispevati k izboljšanju pogojev za spodbudno in varno šolsko okolje za vse.

 

Podatki o konferenci

Organizator: OŠ Brezovica pri Ljubljani

Udeleženci: učitelji, svetovalni delavci, ravnatelji osnovnih šol

Tip srečanja: Konferenca z mednarodno udeležbo

 

Programski odbor / organizacijski odbor

Dr. Milan Hosta, Zoran Mihajlović, dr. Kristijan Musek Lešnik, Cvetka Rutar, Meta Trček

 

Vsebinska področja konference

Vsebinska področja sledijo modelu PERMA Martina Seligmana, po katerem psihološko blagostanje posameznika temelji na petih ključnih področjih oziroma elementih (več v strokovnih izhodiščih):

 • ​Prijetna čustva oziroma prijetni občutki
 • Angažiranost
 • ​Medosebni odnosi
 • ​Smisel
 • ​Dosežki
 • Razvoj avtentičnosti
 • Spodbujanje pozitivnega odnosa do digitalnih tehnologij

 

Pomembni datumi in kotizacije

Datumi za aktivne udeležence (avtorje prijavljenih prispevkov):

 1. Zadnji rok za prijavo k sodelovanju do 29.5. (Prijava se pošlje skupaj s povzetkom na pripravljeni e-obrazec).
 2. Obvestilo avtorjem o sprejetju prispevkov: do 14.6.
 3. Zadnji rok za oddajo celotnega prispevka: 15.7.
 4. Povratna informacija: do 10.9.
 5. Rok za oddajo zadnje verzije prispevka po morebitnih popravkih: 17.9.

 

Datumi za slušatelje:

 1. Prijava k sodelovanju do 7.10.

 

Navodila za pisanje prispevkov

Navodila

 

Kotizacija za udeležence konference
 • avtor prispevka: 90 EUR
 • soavtor prispevka: 70 EUR
 • slušatelj festivala: 50 EUR

 

Naslov za informacije: konferenca(at)os-brezovica.si